top of page

 הצגות זהירות בדרכים

 חיפזון וזהירון - הצגת סל תרבות זהירות בדרכים

 

חיפזון וזהירון

מופע חדש ומרענן לבתי ספר יסודי וגני ילדים באישור הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

 

נושאים המופע:
קסדה  וכללי זהירות בעת רכיבה .
חצייה בטוחה
זהירות בגינת המשחקים ובדרך לגינה.
חגורת בטיחות

סביבת הכביש והמדרכה ועוד..

 

מתאים לכיתות: גן עד ג'  ההצגה כוללת: הגברה, תפאורה ואביזרים מיוחדים.

משך ההצגה: 55 דקות

4 שחקנם כולל הגברה ותאורה

חיפזון וזהירון הצגה - חידון זה"ב

חיפזון וזהירון גרים בשכונה קטנה ומיוחדת ברחוב עכברוש 43, הם מאופיינים בצורתם, משולש אדום ועיגול כחול. שניהם ביחד וכל אחד לחוד מציגים בצורה האופיינית להם את השוני וההבדל של הזהיר האחראי והשקול מול הפזיז והמהיר תוך שמירה על חברות טובה ויחסי שכנות נעימים בין כל דיירי השכונה. בשכונה תפגשו את צ'יקו השוטר המצחיק והמבולבל, טישו מנקה הרחובות המזמר, טופי בעלת הקיוסק ורמזור שמדבר.

במהלך ההצגה הכוללת שירים קיצביים עם מסרים לשמירה על החוקים, משתפים חיפזון וזהירון את הילדים בדילמות חשובות בדרך חציה נכונה והקשבה לתנועה.
 

ההצגה מבוססת על ספר ילדים מאת מאיה גוזלי.

bottom of page