top of page
חיפזון וזהירון הצגה גדולה

חיפזון וזהירון גרים בשכונה קטנה ומיוחדת ברחוב עכברוש 43, הם מאופיינים בצורתם, משולש אדום ועיגול כחול. שניהם ביחד וכל אחד לחוד מציגים בצורה האופיינית להם את השוני וההבדל של הזהיר האחראי והשקול מול הפזיז והמהיר תוך שמירה על חברות טובה ויחסי שכנות נעימים בין כל דיירי השכונה. בשכונה תפגשו את צ'יקו השוטר המצחיק והמבולבל, טישו מנקה הרחובות המזמר, טופי בעלת הקיוסק ורמזור שמדבר.

במהלך ההצגה הכוללת שירים קיצביים עם מסרים לשמירה על החוקים, משתפים חיפזון וזהירון את הילדים בדילמות חשובות בדרך חציה נכונה והקשבה לתנועה.
 
מה מתכנן צ'יקו השוטר לעשות לאחר שיחת הטלפון מהמפקח מוריס בה הוא מודיע לו על הגעתו לשכונה לערוך ביקורת פתע ? 
מה מחפש טישו בכל השכונה ?
מה גרם לרמזוריקו להתקלקל ומי ינצח בחידון הזהב השכונתי ?
כל זאת נדע בהצגה החדשה של  "חיפזון וזהירון"

 

בימוי: עופר שפריר

מחזה ושירים: מאיה גוזלי

ניהול מוסיקלי ולחנים: חיים גוזלי

עיבוד מוסיקלי: יובב שליט

 

משך ההצגה 90 דקות (כולל הפסקה 15 דקות)

6 שחקנים כולל הגברה ותאורה
 
ההצגה מבוססת על ספר ילדים מאת מאיה גוזלי.

בהשתתפות: יפעה מימון הר-קט, רונה בקרמן, שיפי אלוני, רמי ציון, מתן קליגר, שגיא לוי

חיפזון וזהירון ההצגה
bottom of page