top of page
בארץ ההבעות

בארץ ההבעות -

הצגת יחיד בנושא רגשות והבעות פנים מבוסס על הספר רב המכר "בארץ ההבעות"

מאת מאיה בר מוחה גוזלי

לא תמיד אנחנו במצב - רוח טוב. לפעמים אנחנו כועסים, מאוכזבים, עצובים, ואפילו מופתעים, ומבלי שנרצה רואים זאת על הפנים. הצטרפו אלינו לבקור מהנה ומשעשע בארץ ההבעות. שם תוכלו להפגש עם מר עצבן, גברת בהלת, משפחת אשר, מר אומלל וחברים אחרים.

מחזה:מאיה בר מוחה גוזלי

מוסיקה: חיים גוזלי

בימוי: מתן קליגר

ארץ ההבעות.jpg
bottom of page