top of page
חיפזון וזהירון - מופע זהירות בדרכים

חיפזון וזהירון

הצגה חדשה ומרעננת לבתי ספר יסודי וגני ילדים

באישור הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

 

נושאים בהצגה
קסדה  וכללי זהירות בעת רכיבה
חצייה בטוחה
זהירות בגינת המשחקים ובדרך לגינה
סביבת הכביש והמדרכה ועוד

 

הצגה ברמה גבוהה מאוד הן בתוכן והן באבזור ובתפאורה

מתאים לכיתות: גן עד ג'  ההצגה כוללת: הגברה, תפאורה ואביזרים מיוחדים

שלושה שחקנים

משך ההצגה: 50 דקות

לפרטים נוספים: תמר 03-5183950

הוצאת גוזלי לוקחת חלק  למען העלאת המודעות לחינוך לבטיחות בדרכים וזהירות בקרב ילדים. אנו מאמינים שהכוח לשינוי נמצא בידיים שלנו - ההורים, המורים, הגננות וגם הילדים וכי החינוך לזהירות בדרכים צריך להתחיל כבר בגיל הרך

מופע זהירות בדרכים חיפזון וזהירון
bottom of page